Jaka powinna być temperatura w biurze?

Cover Image for Jaka powinna być temperatura w biurze?

Komfort pracowników uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z istotniejszych jest temperatura w pomieszczeniu, w którym wykonują swoje obowiązki. Jej wysokość regulowana jest przez przepisy BHP. Jaka temperatura w biurze będzie optymalna w okresie grzewczym i podczas upałów? Sprawdź, co mówią na ten temat przepisy pracy w biurze.

 

Przepisy pracy w biurze – gdzie szukać informacji o temperaturze?

Najniższą dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy regulują przepisy o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Aktualnie obowiązującym w Polsce aktem prawnym z tego zakresu jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.). To nie jedyne przepisy dot. pracy w biurze, a konkretnie warunków w pomieszczeniach.

Temat ten poruszają także zapisy kodeksu pracy. Obliguje on pracodawcę do zapewnienia osobom zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania obowiązków. Jaka temperatura w biurze powinna panować zgodnie z tym aktem? Ustawodawca nie określa konkretnej wartości. Nie może ona być szkodliwa dla zdrowia pracowników ani być utrudnieniem w wypełnianiu obowiązków zawodowych. Powinna natomiast zapewniać warunki sprzyjające pracy umysłowej.

 

Jaka minimalna temperatura w biurze może panować?

Prawo, a konkretnie wspominane wcześniej rozporządzenie MPiPS, określa szczegółowo jedynie minimalną temperaturę podczas pracy. Co ważne, różni się ona w zależności od typu obowiązków służbowych i miejsca ich wykonywania. W przypadku pracy biurowej, gdzie spędza się czas w większości bez dużej aktywności fizycznej, jest ona wyższa niż przy pracy np. na hali produkcyjnej. Jaka temperatura w biurze jest więc wskazana przez przepisy BHP?

W paragrafie 30. rozporządzenia MPiPS można wyczytać: „w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania). […] W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza”.

 

Co grozi za niezapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy?

Przepisy o pracy w biurze określające minimalną temperaturę w pomieszczeniach biurowych nie podlegają odstępstwom. W razie niewypełnienia jego zapisów pracownicy mogą odmówić wykonywania zadań przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia (zgodnie z art. 210 Kodeksu Pracy).

Aby było to możliwe, konieczne jest zgłoszenie takiego postanowienia pracodawcy. Jeśli po poinformowaniu o zbyt niskiej temperaturze w biurze sytuacja nie ulega zmianie, można zgłosić ją do Państwowej Inspekcji Pracy. W razie wykazania nieprawidłowości firmie grozi kara w wysokości do 30 tys. zł.

 

Jaka temperatura w biurze? Maksymalna wartość

Przepisy o pracy w biurze, w tym BHP, szczegółowo określają jedynie minimalną temperaturę, którą należy zapewnić pracownikom podczas wykonywania obowiązków służbowych. Maksymalna temperatura jest jednak wyłącznie umowna. Jaka temperatura w biurze, np. podczas upałów, pozwala na wypełnianie obowiązków? Przyjmuje się, że górną granicę stanowi wartość 30 stopni Celsjusza.

Konkretne informacje na temat maksymalnej temperatury w pracy biurowej znaleźć można w aktach prawnych wyłącznie w odniesieniu do pracowników małoletnich. W ich przypadku temperatura w pracy również nie powinna być wyższa niż 30 stopni Celsjusza. W przypadku wszystkich pracowników i przy każdym typie pracy pracodawca musi pamiętać jednak o zapewnieniu zimnych napojów po przekroczeniu progu 28 stopni Celsjusza w miejscu pracy.

 

Zatem jaka temperatura w biurze jest optymalna?

Nie są to wytyczne obligatoryjne, ale Państwowa Inspekcja Pracy radzi stosowanie się do wytycznych Instytutu Medycyny Pracy. Przy lekkiej pracy siedzącej zimą temperatura powinna wynosić w pomieszczeniach biurowych 20–22,8, a latem 23,9–26,7 stopni Celsjusza.

Dowiedz się więcej

Cover Image for Istota umowy najmu i jej konstrukcja

2024-04-04

Istota umowy najmu i jej konstrukcja

Umowa najmu stanowi fundament każdego komercyjnego wynajmu powierzchni biurowej. Jej istota oraz ...

Czytaj więcej
Cover Image for Jak efektywnie przygotować się do procesu najmu powierzchni biurowej?

2024-03-21

Jak efektywnie przygotować się do procesu najmu powierzchni biurowej?

Rynek nieruchomości komercyjnych jest niezwykle konkurencyjny i dość skomplikowany, zwłaszcza w k...

Czytaj więcej

Please turn the device