Jaka powinna być temperatura w biurze?

Cover Image for Jaka powinna być temperatura w biurze?

Komfort pracowników uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z istotniejszych jest temperatura w pomieszczeniu, w którym wykonują swoje obowiązki. Jej wysokość regulowana jest przez przepisy BHP. Jaka temperatura w biurze będzie optymalna w okresie grzewczym i podczas upałów? Sprawdź, co mówią na ten temat przepisy pracy w biurze.

 

Przepisy pracy w biurze – gdzie szukać informacji o temperaturze?

Najniższą dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy regulują przepisy o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Aktualnie obowiązującym w Polsce aktem prawnym z tego zakresu jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.). To nie jedyne przepisy dot. pracy w biurze, a konkretnie warunków w pomieszczeniach.

Temat ten poruszają także zapisy kodeksu pracy. Obliguje on pracodawcę do zapewnienia osobom zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania obowiązków. Jaka temperatura w biurze powinna panować zgodnie z tym aktem? Ustawodawca nie określa konkretnej wartości. Nie może ona być szkodliwa dla zdrowia pracowników ani być utrudnieniem w wypełnianiu obowiązków zawodowych. Powinna natomiast zapewniać warunki sprzyjające pracy umysłowej.

 

Jaka minimalna temperatura w biurze może panować?

Prawo, a konkretnie wspominane wcześniej rozporządzenie MPiPS, określa szczegółowo jedynie minimalną temperaturę podczas pracy. Co ważne, różni się ona w zależności od typu obowiązków służbowych i miejsca ich wykonywania. W przypadku pracy biurowej, gdzie spędza się czas w większości bez dużej aktywności fizycznej, jest ona wyższa niż przy pracy np. na hali produkcyjnej. Jaka temperatura w biurze jest więc wskazana przez przepisy BHP?

W paragrafie 30. rozporządzenia MPiPS można wyczytać: „w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania). […] W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza”.

 

Co grozi za niezapewnienie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy?

Przepisy o pracy w biurze określające minimalną temperaturę w pomieszczeniach biurowych nie podlegają odstępstwom. W razie niewypełnienia jego zapisów pracownicy mogą odmówić wykonywania zadań przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia (zgodnie z art. 210 Kodeksu Pracy).

Aby było to możliwe, konieczne jest zgłoszenie takiego postanowienia pracodawcy. Jeśli po poinformowaniu o zbyt niskiej temperaturze w biurze sytuacja nie ulega zmianie, można zgłosić ją do Państwowej Inspekcji Pracy. W razie wykazania nieprawidłowości firmie grozi kara w wysokości do 30 tys. zł.

 

Jaka temperatura w biurze? Maksymalna wartość

Przepisy o pracy w biurze, w tym BHP, szczegółowo określają jedynie minimalną temperaturę, którą należy zapewnić pracownikom podczas wykonywania obowiązków służbowych. Maksymalna temperatura jest jednak wyłącznie umowna. Jaka temperatura w biurze, np. podczas upałów, pozwala na wypełnianie obowiązków? Przyjmuje się, że górną granicę stanowi wartość 30 stopni Celsjusza.

Konkretne informacje na temat maksymalnej temperatury w pracy biurowej znaleźć można w aktach prawnych wyłącznie w odniesieniu do pracowników małoletnich. W ich przypadku temperatura w pracy również nie powinna być wyższa niż 30 stopni Celsjusza. W przypadku wszystkich pracowników i przy każdym typie pracy pracodawca musi pamiętać jednak o zapewnieniu zimnych napojów po przekroczeniu progu 28 stopni Celsjusza w miejscu pracy.

 

Zatem jaka temperatura w biurze jest optymalna?

Nie są to wytyczne obligatoryjne, ale Państwowa Inspekcja Pracy radzi stosowanie się do wytycznych Instytutu Medycyny Pracy. Przy lekkiej pracy siedzącej zimą temperatura powinna wynosić w pomieszczeniach biurowych 20–22,8, a latem 23,9–26,7 stopni Celsjusza.

Dowiedz się więcej

Cover Image for Wynajem magazynów w Warszawie i okolicach. Kluczowe lokalizacje i optymalne powierzchnie
Wynajem magazynów w Warszawie i okolicach. Kluczowe lokalizacje i optymalne powierzchnie

Optymalna lokalizacja i odpowiednia powierzchnia magazynowa w Warszawie i jej okolicach stanowią ...

Czytaj więcej
Cover Image for Ile powierzchni biurowej powinno przypadać na pracownika?
Ile powierzchni biurowej powinno przypadać na pracownika?

Podczas wynajmu biura dla firmy zwróć uwagę nie tylko na cenę, standard wykończenia, lokalizację ...

Czytaj więcej

Please turn the device