Jakie są rodzaje magazynów?

Cover Image for Jakie są rodzaje magazynów?

Wynajem magazynu to proces czasochłonny. Wybór optymalnego systemu składowania dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy powinien uwzględniać specyfikację powierzchni magazynowej. Przedstawiamy podział na rodzaje magazynów ze względu na ich wysokość oraz typ składowanych w nich towarów. Wyjaśniamy, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami magazynów do wynajęcia.

 

Rodzaje magazynów ze względu na wysokość systemu składowania

Klasyfikacja magazynów uwzględniająca ich wysokość wprowadza rozdział na magazyny niskiego, średniego i wysokiego składowania. Jakie są maksymalne wysokości, na których można składować towar w przypadku konkretnych typów hal magazynowych?

 

Magazyny niskiego składowania

W magazynach niskiego składowania wszelkie ładunki znajdują się na wysokości nieprzekraczającej 4,2 m. Ze względu na to, że towary przechowuje się stosunkowo nisko, do obsługi procesów magazynowych wystarczą wózki widłowe – nie ma konieczności stosowania suwnic czy żurawi.

Magazyny średniego składowania

W takich magazynach towar składowany jest na wysokości powyżej 4,2 m. Maksymalna wysokość, na jakiej można przechowywać towar to 7,2 m – budynki o wyższej kubaturze to magazyny wysokiego składowania.

Magazyny wysokiego składowania

Magazyny wysokiego składowania to takie, w których towar przechowuje się na wysokości powyżej 7,2 m. Jedną z najistotniejszych zalet magazynów wysokoregałowych jest efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej. Najczęściej wyposażone są w najnowsze, w pełni zautomatyzowane rozwiązania technologiczne usprawniające procesy magazynowe. Większość ofert na finne to właśnie przestrzenie spełniające wymagania magazynu wysokiego składowania.

Inna kwestia to wysokość samych magazynów. Zgodnie z różnieniem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, magazyny, podobnie jak inne budynki, można podzielić na niskie (do 12 metrów), średniowysokie (12–25 metrów), wysokie (25–50 metrów), a także wysokościowe (powyżej 55 metrów).

 

Magazyny i ich rodzaje ze względu na typ składowanych produktów

Kolejny podział magazynów w Polsce zależy od rodzaju produktów, które się magazynuje. W tym przypadku wyróżnia się magazyny składujące jednostki ładunkowe, towary sypkie, gaz i ciecze, a także magazyny specjalne.

  • Magazyny składujące jednostki ładunkowe – towar przechowywany jest najczęściej na paletach. Magazyny tego typu zawierają regały paletowe, na których składuje się również towary niespaletyzowane, np. w kartonach. Dostępne rozwiązania to m.in. regały paletowe wjezdne, przepływowe, wsuwne czy przesuwne.

 

  • Magazyny składujące towary sypkie – towary sypkie, takie jak np. zboża, magazynowane są najczęściej w silosach. Te ogromne zbiorniki o dnie płaskim lub w kształcie lejka, wykonane ze stali albo z betonu, rzadziej z włókna szklanego, zapewniają optymalne warunki magazynowania. Ich zaletą jest optymalne wykorzystanie przestrzeni – ze względu na swój kształt mogą pomieścić sporą ilość towaru, a jednocześnie nie zajmują dużej powierzchni.

 

  • Magazyny, w których przechowywany jest gaz i ciecze – do składowania i przechowywania gazów oraz cieczy wykorzystywane są zbiorniki przemysłowe. W tym przypadku występuje podział na magazyny podziemne oraz naziemne.

 

Jaki zatem typ magazynu wybrać?

Zanim zapadnie ostateczna decyzja dotycząca wyboru miejsca przechowywania, warto zastanowić się nad tym, czy ma to być magazyn otwarty, półotwarty czy zamknięty. Należy też wziąć pod uwagę jego docelową funkcję, np. handlową, przeładunkową lub dystrybucyjną. Powyższe zestawienie rodzajów magazynów ma charakter teoretyczny. Dlatego zachęcamy do dokładnego przeglądu ofert!

Skorzystaj z prostej wyszukiwarki magazynów do wynajęcia na finne, aby znaleźć odpowiednią dla potrzeb Twojej firmy przestrzeń do składowania. Samodzielnie wybieraj i kontaktuj się bezpośrednio z właścicielami powierzchni.

Dowiedz się więcej

Cover Image for Istota umowy najmu i jej konstrukcja

2024-04-04

Istota umowy najmu i jej konstrukcja

Umowa najmu stanowi fundament każdego komercyjnego wynajmu powierzchni biurowej. Jej istota oraz ...

Czytaj więcej
Cover Image for Jak efektywnie przygotować się do procesu najmu powierzchni biurowej?

2024-03-21

Jak efektywnie przygotować się do procesu najmu powierzchni biurowej?

Rynek nieruchomości komercyjnych jest niezwykle konkurencyjny i dość skomplikowany, zwłaszcza w k...

Czytaj więcej

Please turn the device